Sijoitusprosessin hallintaan helpotusta

Zapflow-alustan tarjoamat toiminnallisuudet on suunniteltu vastaamaan sijoitustiimien arjessa kohtaamia käytännön haasteita, kuten hankevirran kokonaisvaltaista hallitsemista, tiedon keräämistä ja jäsentämistä sekä sisäistä ja ulkoista raportointia.

Zapflow-alusta on toteutettu sijoittajan näkökulmasta. Raportointi, tiedonvaihto tiimin sisällä sekä sidosryhmien riippuvuussuhteet löytyvät kaikki samalta alustalta. Alusta on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä, ja sieltä löytyy kaikki oleellinen tieto esimerkiksi yritysten avainhenkilöistä ja käytetyistä palveluntarjoajista.

Lue lisää osoitteesta www.zapflow.com

  • Kaikki tarvittavat tiedot yhdessä paikassa
  • Sijoittajien tarpeisiin luotu CRM, jossa tiedonhallinta, -syöttäminen ja -rikastaminen on tehty mahdollisimman helpoksi
  • Kaikki operatiiviset vaiheet samalla alustalla aina varainhankinnasta exitiin
  • Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa helpottuu
  • Käytettävissä missä vain, myös mobiilissa
  • Alusta yhdistää sijoittajat ja palveluntarjoajat, ja etsii oikeat asiantuntijat vastaamaan tarpeisiin
Zapflow-alustan hyödyt