Yritysfuusiossa onnistuminen edellyttää ICT-integraation huolellista suunnittelua

 

Apr 13, 2021
 

Tieto- ja viestintäteknologiat ja tietojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa, kun yrityksiä ja niiden osia integroidaan yhteen tai erotetaan toisistaan.

 
Tuomas Syrjänen

 

Vain kolmannes fuusioista ja yrityskaupoista saavuttaa niillä tavoitellut liiketoimintahyödyt, kertoo Gartnerin tutkimus [1]. McKinsey & Companyn selvityksen mukaan yli puolet fuusioiden synergiahyödyistä taas liittyy vahvasti tieto- ja viestintäteknologioihin, ICT:hen [2]. 


Näiden kanssa päivittäisessä arjessaan on tekemisissä Midagonin toimitusjohtaja Ilkka Töyrylä


”ICT:llä on merkittävä vaikutus siinä, että fuusioista saadaan tavoiteltuja synergiahyötyjä. Olemme myös havainneet, että yrityskauppaan liittyvistä kuluista jopa 50–80 % tulee ICT:stä”, Töyrylä sanoo.

”Tämä johtuu siitä, että monimutkaisimmat tekijät liittyvät ICT:hen ja eri osa-alueista se työllistää eniten. ICT:llä on myös iso rooli siinä, että yritystoiminnan jatkuvuus varmistetaan.”


Teknologioiden ja tietojärjestelmien tärkeydestä huolimatta ICT otetaan huomioon vain harvoin huomioon yrityskauppojen valmisteluvaiheessa [3].

 

 

Aloita jo ennen due dilligence -vaihetta

 

Töyrylän tärkein vinkki pääomasijoittajalle on, että keskustelut ja ICT:n miettiminen pitää aloittaa viimeistään ennen due dilligence -vaihetta, paljon ennen kuin yhdistyminen juridisesti astuu voimaan.

 

”ICT on yrityksissä kaikkialla. Yhtä lailla esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinto rakentuvat järjestelmien varaan, joten muutoksia pitää suunnitella yhteistyössä eri toimintojen kanssa. Loppupeleissä kyse on liiketoimintamuutoksesta, jossa pitäisi pystyä varmistamaan synergiahyödyt”, Töyrylä painottaa.

 

Kun projektin kanssa ollaan ajoissa liikkeellä, saadaan suunnitelmat ja aikataulutus tehtyä huolella. Yleensä tarvitaan projektiorganisaatio, jotta kokonaisuuteen sisältyvät jopa sadat alaprojektit tulevat tehtyä ja tavoitetilaan päästään.

 

Tunnista riskit ja muista ihmiset

 

Töyrylä painottaa, että teknisessä due dilligengessa on tärkeää löytää mahdolliset riskit, esimerkiksi tekninen velka ja tietoturvariskit. Näitä tietoja voidaan käyttää kaupan neuvotteluun.

 

Kun ICT-hanke lähtee käyntiin, pitää Törylän mukaan tehdä muutama strateginen valinta. Tällaisia ovat esimerkiksi integraation laajuus eli mitkä kaikki osat integroidaan tai eriytetään sekä aikataulutus eli mitä pitää olla valmiina ennen juridista yhdistymistä ja mitä tehdään jälkeen. Lisäksi kannattaa miettiä, tehdäänkö integraatiot vanhoilla ratkaisuilla vai kannattaako esimerkiksi joitain sovelluksia tai järjestelmän osia uusia samassa yhteydessä.

 

”ICT-projekti on laaja kokonaisuus, jossa tehdään muun muassa sovelluskartoituksia, toimittajakentän skannausta ja harmonisoidaan datavarastoja. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi ERP-järjestelmien yhdistäminen ei tapahdu hetkessä”, Töyrylä painottaa.

”Lisäksi fuusio tarkoittaa myös organisaatioiden ja kulttuurien muuttamista. On todella tärkeää, että ihmisiä kuullaan ja heidän tarpeensa otetaan huomioon, jotta avainhenkilöt pysyvät talossa.”

 

Näin varmistat onnistumisen fuusio- ja yrityskauppatilanteiden ICT-projektissa

 

1.      Varmista, että yhteinen kirkas maali on määritelty.

2.      Projektilla ja tavoitteilla on oltava selkeä johdon tuki.

3.      Projektin puitteissa pitää olla valmius tehdä vaikeita päätöksiä, ettei esimerkiksi päällekkäisiä rakenteita jää vuosikausiksi.

4.      Tee kärsivällisesti projekti ja kaikki integraation osa-alueet loppuun asti.

 

Lähteet:

1.      https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/improving-m-a-part-1

2.      https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/understanding-the-strategic-value-of-it-in-m-and-38a

3.      Ks. esim. Angwin/Chang https://www.midagon.com/wp-content/uploads/2020/11/Success-and-Failure-in-Mergers-and-Acquisitions-MA-A-Research-Review-for-Midagon.pdf

 

 

Zapflow on pääomasijoittajille ja muille alan toimijoille suunnattu alusta, joka mahdollistaa koko sijoitustoiminnan hallinnan. Sen kautta onnistuu niin hankevirran hallinnointi, kohdeyhtiöiden seuranta, rahoituskierrokset ja portfolioyhtiöiden raportointi kuin asiantuntijapalveluiden hakeminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kesken.

 

 

JAA ARTIKKELI