Effektivisera investeringsverksamheten

Zapflow effektiviserar finansverksamheten, vilket till slut leder till en genomsnittligt högre avkastning för dig. Du som investerare får uppleva effektivare sätt för din investeringsverksamhet vad gäller bl.a. informationsdelning. Zapflow kan hjälpa LP-investerare med estimering av investeringsobjektet och spårning av hur dina transaktioner framstiger. Plattformen sammanför alla intressanta investeringsmål och möjliggör deras jämförelse, vilket gör det ännu lättare för dig att hantera din investeringsprocess.


 • Vadå Zapflow?

  Zapflow möjliggör hantering av hela din investeringsverksamhet - allt under samma tak. Med hjälp av plattformen kan investerarna effektivisera alla deras centrala processer.

   

  På plattformen kan investerarna hantera deras verksamhet hela vägen från insamlingen till exit-fasen. Plattformen för samman investerarna, investeringsteams, deras portföljföretag och de ledande tjänsteleverantörerna på marknaden.

Vilken nytta kan du som investerare få från Zapflow?

 • All nödvändig information i ett ställe
 • Estimera dina investeringsmål och klarlägg spårning av transaktionsprocessen
 • Smidig informationsdelning och spårning av processer effektiviserar verksamheten
 • Minskar manuellt arbete
 • Gör det lättare att samarbeta med dina intressenter
zapflow kuva sijoittajille Image

Behövliga samarbetspartners - alla på samma plattform 

Genom dess nya egenskaper, Zapflow hjälper dig och effektiviserar ditt samarbete med dina partners både vad gäller transaktioner och utveckling av dina målbolag. Zapflow hjälper dig att på ett effektivt sätt hitta de rätta tjänsteleverantörerna till exempel vad gäller beslutsfattandet avseende dina investeringar. På plattformen hittar du konsulter gällande till exempel due diligence -processer, och professionella att rådgiva dig till exempel vad gäller skatte- och juridiska ärenden! 

På Zapflow kan du bekanta dig med olika tjänsteleverantörer, och direkt ta kontakt med de rätta personerna. Samarbetet med alla berörda parter blir ännu lättare då alla de operativa bitarna av processen kan genomföras - allt under samma tak.