Systematisera hantering av dina investeringar och effektivisera rapportering

Zapflow är ett systematiskt och effektivt verktyg för investeringsteams (PE, VC, FO, CVC, angel investors). Vi hjälper er i alla skeden av verksameten - från insamlingen till hantering av investeringar och exit. På Zapflow hittar du även alla de samarbetspartners som du behöver i de olika delarna av investeringsprocessen.


 • Vadå Zapflow?

  Zapflow-plattformen möjliggör hantering av hela din investeringsverksamhet - allt under samma tak. Med hjälp av plattformen kan investerarna effektivisera alla deras centrala processer.

  På plattformen kan investerarna hantera din verksamhet hela vägen från insamlingen till exit-fasen. Plattformen för samman investerarna, investeringsteams, deras portföljföretag och de ledande tjänsteleverantörerna på marknaden.

Vilken nytta kan ni som investeringsteam få från Zapflow?

 • All behövlig information under samma tak
 • Ett CRM som har byggts för investerarnas behov
 • Alla operativa delar från insamling till exit på en och samma plattform
 • Underlättar samarbetet med alla dina intressenter
 • Går att användas var som helst - även i mobilversion
 • Zapflow sammanför investerarna med rätta tjänsteleverantörer, och letar upp de rätta personer för att svara på era behov
zapflow kuva sijoittajille

Underlättar hanteringen av investeringsprocessen

Zapflows funktionaliteter har designats för att underlätta de utmaningar som investeringsteams upplever, såsom informationssamling och hantering, samt intern och extern rapportering.

Zapflow har byggts för investerare, av investerare. Rapportering, informationsbyte bland teamet, samt intressenternas beroendeförhållandena kan lätt hittas på en och samma plattform. Plattformen kan användas av alla de olika medlemmar i teamet. Där hittar du all den information som du behöver av bland annat företagens nyckelpersoner och de olika tjänsteleverantörerna som de har använt.

Bygg upp effektivare samarbete med konsulter

På Zapflow finns även en möjlighet för begränsad åtkomst för gästerna att komma åt nödvändig information. Samarbetet med dessa gäster går att bildas direkt på samma plattform, och all relevant data hålls kvar i din Zapflow-plattform.

Att hitta all nödvändig information och rapporter i samma ställe gör även distansarbetet lättare för ditt team. Med Zapflow gör ni mindre arbete men får faktiskt mer gjort. Detta hjälper er att effektivare fatta bättre investeringsbeslut.

Behövliga samarbetspartners - alla på samma plattform 

Genom dess nya egenskaper, Zapflow-plattformen hjälper dig och effektiviserar ditt samarbete med dina partners både vad gäller transaktioner och utveckling av dina målbolag. Zapflow hjälper dig att på ett effektivt sätt hitta de rätta tjänsteleverantörerna till exempel vad gäller beslutsfattandet avseende dina investeringar. På plattformen hittar du konsulter gällande till exempel due diligence -processer, och professionella att rådgiva dig till exempel vad gäller skatte- och juridiska ärenden! 

På Zapflow kan du bekanta dig med olika tjänsteleverantörer, och meddela direkt till de rätta personerna. Samarbetet med alla berörda parter blir ännu lättare då de operativa bitar av processen kan lätt genomföras - och allt under samma tak.