Bättre kommunikation mellan företaget och investeraren

Zapflow-plattformen underlättar kommunikation och informationsdelning mellan ägarna och den operativa ledningen. Zapflow erbjuder er även en möjlighet att genom plattformen skaffa tjänster som hjälper er att utveckla verksamhet på ett smidigare sätt.


 • Vadå Zapflow?

  Zapflow-plattformen möjliggör hantering av hela din investeringsverksamhet - allt under samma tak. Med hjälp av plattformen kan investerarna effektivisera alla deras centrala processer.

   

  På plattformen kan investerarna hantera sin verksamhet hela vägen från insamlingen till exit-fasen. Plattformen för samman investerarna, investeringsteams, deras portföljföretag och de ledande tjänsteleverantörerna på marknaden.

Vilken nytta kan ni som portföljföretag få från Zapflow?

 • Underlättar kommunikation och informationsdelning med investerarna
 • Behövliga ekonomiska rapporter finns tillgängliga
 • Tillgång till och möjlighet att kontakta de ledande tjänsteleverantörerna i olika industier
 • Sparar ledningens tid - all information går lätt att hittas under samma tak
Zapflow Kuva Sijoittajille

Effektivare rapportering och behövliga samarbetspartners - alla på samma plattform 

Zapflow hjälper ägarna och deras företag speciellt med att effektivisera rapportering. När all behövlig rapportering går att hittas under samma tak, minskar detta manuella arbete för teamet och gör rapporter lättare att tolkas och användas!

Zapflow-plattformen hjälper dig att på ett effektivt sätt hitta de rätta tjänsteleverantörerna till exempel vad gäller beslutsfattandet avseende dina investeringar. På plattformen hittar du konsulter gällande till exempel due diligence -processer, och professionella att rådgiva dig till exempel vad gäller skatte- och juridiska ärenden! 

Du kan sedan meddela direkt till de rätta tjänsteleverantörerna. Samarbetet med alla berörda parter blir ännu lättare då alla de operativa bitarna av processen kan genomföras - allt under samma tak.